ايسنا/ سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از رد کليات طرح تامين و تضمين امنيت و کرامت زن ايراني در جلسه اين کميسيون خبر داد.

زهرا شيخي در توضيح جلسه امروز کميسيون بهداشت و درمان گفت: در اين جلسه طرح تامين و تضمين امنيت و کرامت زن ايراني مورد بررسي قرار گرفت.

وي توضيح داد: کميسيون بهداشت به عنوان کميسيون فرعي با کليات اين طرح مخالفت کرد به اين دليل که مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي بوده و منابع مالي مورد نياز جهت اجراي آن پيش بيني نشده است.

سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس همچنين با اشاره به بررسي طرح قضازدائي و کاهش عناوين مجرمانه گفت: کميسيون با کليات اين طرح نيز به دليل مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي با مخالفت کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar