آفتاب/  والدين آگاه مي دانند در هر سني بايد چه توقعي از فرزند خود داشته باشند، تا چه اندازه در انجام کارها به او کمک کنند و چطور به او توجه کنند.
ممکن است شما در انجام اين امور دچار خطا شويد، ولي آنچه مهم است اين است که به اشتباه خود پي ببريد و درصدد اصلاح آن برآييد. شما بايد نسبت به فرزند خود صبور باشيد،در واقع با رعايت اين نکات شما به کودک خود کمک مي کنيد تا فردي خوش خلق، مسئول و مستقل بار بيايد.
والدين قاطع
والدين قاطع و سخت گير اغلب کـــودکاني انعطاف پذير دارند، زيرا رفتار اين گونه والدين، با وجود خشونت، قابل پيش بيني است؛ بنابراين فرزندانشان دقيقاً مي دانند که بايد از چه قوانيني پيروي کنند و چگـــونه خود را با رفتار آنها تطبيق دهند تا دچار دردسر نشوند، در نتيجه اين دسته از کودکان به ندرت تنبيه مي شـــوند، به علاوه آنها مي دانند که براي والدين شان مهـــم هستند و پدر و مادر به آنها عشق مـــي ورزند، چون آنها اين نکته را به فـــرزندانشان نشان مــي دهند. در نتيجه در کنار قـــوانين خشک، محبت بي قيد و شرط هم وجود دارد.
والدين مستبد
والدين مستبد تقريبا هميشه در برخورد با فرزندان خودعصباني هستند. خيلي اوقات عصبانيت آنها هيچ ربطي به رفتار کودکان ندارد و اغلب تنشهاي خود را با تنبيه و تحقير فرزندانشان آرام ميسازند. تحقير و تنبيه بيش از اندازه والدين بر بعضي کودکان تاثير مخربي دارد و باعث مي شود تا آنها ناخودآگاه در آينده همان گونه که به آنان نسبت داده شده است، افرادي شرور و خرابکار شوند. پايه روابط در اين خانواده ها براساس اعمال زور و ترس بنا شده است. کودکان فقط بايد همان کاري را انجام دهند که به آنها گفته مي شود و در غير اين صورت، احتمالاً تنبيه بدني مي شوند.
والدين سهل گير
والدين سهل گير بسيار فراوان اند. اين نوع والدين به کودک خود اجازه مي دهند هر کاري دوست دارد، انجام دهد و در واقع فکر مي کنند با اين کار مي توانند محبت و علاقه خود را به او نشان دهند، درحالي که يکي از موارد مهم در تربيت کودکان اين است که آنها با محدوديت ها و قوانين آشنا شوند و پدر و مادر نخستين افرادي هستند که بايد اين قوانين را به فرزندان خود آموزش دهند.
کودکان بايد ياد بگيرند که اجازه ندارند هر کاري را بخواهند انجام دهند و در واقع آموزش اين موارد به کودک از علاقه ما به او چيزي نمي کاهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar