مهر/ هفته جاري يک خانواده شيرازي صاحب فرزندان ۵ قلو شدند که با توجه به قانون بودجه سال جاري، مشمول دريافت تسهيلات وديعه مسکن ۱۵۰ ميليون توماني مي شوند.

ابتداي هفته جاري، يک خانواده شيرازي صاحب فرزندان ۵ قلو شدند. آمار ثبت تولدهاي چند قلوزايي در سال ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد که در آن سال تولد بيش از يک ميليون نوزاد به ثبت رسيده است که از اين تعداد ۱۹ هزار و ۹۱۱ ولادت مربوط به نوزادان دو قلو، ۶۴۶ مورد سه قلو، ۲۱ مورد ۴ قلو و دو مورد ۵ قلو (در استان‌هاي اصفهان و مرکزي) بودند.

در سال ۱۳۹۸ نيز تولد يک ميليون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ نوزاد به ثبت رسيد که از اين تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۲ دوقلو، ۵۲۴ سه قلو، ۱۸ چهار قلو و يک مورد پنج قلو بوده است.

در سال ۱۳۹۹ نيز ۱ ميليون و ۱۱۳ هزار و ۹۶۴ نوزاد متولد شده است.

بر اساس جزءهاي ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در راستاي اجراي بند ت ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه، از طريق بانک‌هاي عامل مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان از هر محل از جمله منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانکي به تفکيک، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله براي خانواده‌هاي فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ يا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم و به بعد شده يا مي‌شوند به ميزان ۱۵۰ ميليون تومان اقدام کند.

خانواده‌هاي ايراني چند فرزند دارند؟

آمار بُعد خانوارها و تعداد اعضاي هر خانواده در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هنوز اعلام نشده است اما بر اساس آمار استخراج‌شده از آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، خانوارهاي داراي سه نفر جمعيت با ۲۵.۵ درصد، خانوارهاي با چهار نفر جمعيت با ۲۷.۶ درصد و خانوارهاي با دو نفر جمعيت با ۱۷.۳ درصد؛ جمعيت بيشترين خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص داده‌اند. لذا يک محاسبه ساده نشان مي‌دهد حدود ۷٠ درصد خانوارهاي ايراني دو تا چهار نفره هستند.

وام وديعه مسکن ستاد کرونا؛ براي همه مستأجران

در حال حاضر بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا، به خانواده‌هاي مستأجر تهراني فاقد مسکن ۷۰، کلانشهرها ۴۰ و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تسهيلات وديعه مسکن با نرخ ۱۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله پرداخت مي‌شود.

ميزان اقساط تسهيلات وديعه مسکن تهراني‌ها، ۱ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان است.

وام وديعه مسکن ۱۵۰ ميليوني؛ براي خانواده‌هايي که صاحب فرزند سوم مي‌شوند

همان گونه که اشاره شد، بر اساس جزءهاي ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف هستند در همه شهرها به خانوارهايي که صاحب فرزند سوم به بعد شده يا مي‌شوند و فاقد مسکن هستند، وام وديعه يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) پرداخت کنند. اين وام که از آن به عنوان وام مشوق فرزندآوري ياد مي‌شود، در همه شهرها ۱۵۰ ميليون تومان، قرض‌الحسنه (کارمزد ۴ درصدي) و با بازپرداخت ۲۰ ساله است. بنابراين رقم اقساط آن ۹۰۸ هزار تومان خواهد بود.

البته با توجه به رشد روزافزون قيمت مسکن، اثرگذاري اين وام براي خريد مسکن در شهرهاي بزرگ اندک است و بعنوان وام وديعه مي‌تواند کارکرد مؤثري داشته باشد اما در شهرهاي کوچک مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان، هم براي خريد و هم براي ساخت مي‌تواند کارکرد مؤثري براي خانوارها داشته باشد. در عين حال ميزان اقساط اين وام براي خانوارهاي ساکن در شهرهاي کوچک سنگين و براي ساکنان در شهرهاي بزرگ تا حدودي مناسب است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar