ايرنا/ مديرکل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ گفت: بيمه‌شدگان زن مشمول قانون کار که دست کم ۲۰ سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخت کرده باشند و سن آنها ۴۲ سال تمام باشد، مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي کنند.

حسين اميري‌گنجه در نشست با کارکنان اداره مستمري‌هاي غرب تهران بزرگ با اشاره به اعلام اين خبر اظهار داشت: زنان بيمه شده‌اي که در آستانه بازنشستگي به بيماري کرونا مبتلا شدند، مدت بستري آنان که به تاييد (پزشک معتمد، شوراي پزشکي و يا کميسيون پزشکي) رسيده باشد علاوه بر دريافت غرامت دستمزد مدت دوره تاييد شده، ايام بيماري کرونا نيز جزو سوابق بيمه‌اي آنان منظور مي‌شود و هيچ محدوديت زماني ندارد.

وي درباره تعداد بازنشستگان زن تحت پوشش تامين اجتماعي اظهارداشت: براساس آمار سال ۱۳۹۸ از ۲ ميليون و ۷۹ هزار بازنشسته، تعداد ۲۰۴ هزار و ۵۸۷ نفر زنان بازنشسته هستند که اين تعداد ۲۱درصد کل مجموع مستمري‌بگيران تامين اجتماعي را تشکيل مي‌دهد.

اميري‌گنجه تاکيد کرد: از جمعيت ۳۵۰ هزار نفري بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش اداره کل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ تعداد ۳۲ هزار نفر را زنان بازنشسته تشکيل مي‌دهند.

مديرکل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ با اشاره به دامنه نوع بازنشستگي زنان در ايران گفت: به لحاظ گستردگي مشاغل و نوع فعاليت در کارگاه‌هاي مختلف يا پرداخت حق بيمه به صورت (خويش فرما - زنان خانه دار) بازنشستگي زنان در تامين اجتماعي به شکل‌هاي گوناگون اجرا مي‌شود.

وي خاطرنشان کرد: کارگاه‌هايي که مشمول ماده ۱۸۸قانون کار هستند، زنان شاغل در اين کارگاه‌ها با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن مي توانند تقاضاي بازنشستگي کنند.

اميري‌گنجه درباره کارگاه‌هايي که مشمول قانون کار نيستند، گفت: بر اساس قانون، چه براي مردان و چه زناني که در اين کارگاه‌ها کار مي‌کنند بر مبناي قوانين و آيين‌نامه استخدامي آن سازمان، نهاد و يا مرکز دولتي بازنشسته مي‌شوند.

وي اظهارداشت: کارکنان و پرسنل مراکز دولتي، نهادها و سازمان‌هايي که ماهيت حقوقي دارند؛ با توجه به اينکه اين دستگاه‌ها غيرمشمول قانون کار هستند از شمول ماده ۱۸۸قانون کار خارج هستند. در مراکز دولتي يا غيردولتي چنانچه در آيين‌نامه استخدامي آن دستگاه يا نهاد قيد شده باشد که بيمه‌شده قراردادي و مشمول قانون کار است؛ زنان شاغل مي‌توانند با داشتن ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگي کنند.

مديرکل تامين اجتماعي در مورد بيمه‌شدگان زنان خانه‌دار گفت: داشتن ۵۵سال سن و دارا بودن حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت حق بيمه براي درخواست بازنشستگي بيمه شدگان زنان خانه‌دار لازم است.

اميري‌گنجه سقف سابقه براي بازنشستگي(مردان و زنان) بدون مطرح بودن سن بيمه شده را ۳۵سابقه کاري دانست.

مديرکل تامين اجتماعي غرب درباره بازنشستگي زنان در کارهاي سخت و زيان آور گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کليه زنان شاغل در کارهاي سخت و زيان آور با داشتن حداقل ۲۰ سال متوالي يا ۲۵ سال متناوب بدون شرط سني مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي کنند.

وي خاطرنشان کرد: اشتغال زنان در مشاغل سخت و زيان‌آور بايد به تاييد کميته استاني رسيده و عنوان شغلي آنان نيز بايد در فهرست‌هاي ارسالي از سوي کارفرما صحيح و متناسب با شغل و رتبه قيد شده باشد.

مديرکل تامين اجتماعي غرب تهرا ن بزرگ ميزان سابقه بازنشستگي و سن شاغلان زن به عنوان کارکنان دولت وفق ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوري با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر را ۶۰ سال تمام و حداقل سابقه کاري آنان را ۲۵سال اعلام کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar