فارس/ رابطه عاطفی یکی از مهمترین بخش های زندگی مشترک زوج ها است، اینکه چقدر و چطور می توانید چالش ها را رفع کرده و در بهبود روابطتتان بکوشید، به همان میزان در زندگی تان احساس امنیت می کنید.
امنیت در یک رابطه زناشویی به این معنا است که چطور هر زوج می توانند چالش ها را رفع کنند و در بهبود روابطشان بکوشند، هیچوقت برای بهبود بخشیدن به روابط دیر نیست ، اگر نشانه های ناامنی در روابط خود را می بیندید، می بایست با شریک زندگی تان مشورت کنید و در صورت نیاز از زوج درمانگر نیز کمک بگیرید.
در اکثر مواقع بزرگسالان، ناامنی های دوران کودکیشان را با خود به دوران بزرگسالی می آورند و چالش هایی را از این رهگذر تجربه می کنند. در این گزارش ویژگی های یک رابطه عاطفی امن را با هم بررسی می کنیم.