مهر/ دبير ستاد مرکزي اطلاع رساني دارو و سموم سازمان غذا و دارو، از «بوتوليسم» به عنوان يک بيماري خطرناک کشنده نام برد که مي توان با يک راه حل ساده، از بروز آن جلوگيري کرد. دکتر طلعت قانع در خصوص مسموميت و مرگ ناشي از بوتوليسم، گفت: اين بيماري يکي از انواع بوتوليسم غذايي است که با خوردن غذاهاي حاوي سم ايجاد مي شود. وي تصريح کرد: در اين بيماري باکترى در حالت غير فعال زنده مى ماند تا اينکه در شرايط مناسب رشد قرار گيرد سپس در روده رشد کرده، از خود سم آزاد مى کند. قانع با بيان اينکه بوتوليسم به عنوان اورژانس هاى پزشکى در نظر گرفته مى شود و بسيار کشنده است عنوان کرد: در اثر مصرف غذاهايي آلوده اي مثل کشک غير پاستوريزه، غذاهاي کنسروي که قبل از مصرف حرارت مناسب نديده اند و همچنين سوسيس و کالباس آلوده بروز مي کند. وي با اشاره به علايم و نشانه هاي بوتوليسم که شامل تاري ديد، دوبيني، افتادگي پلک فوقاني، عدم توانايي حرکتي، اختلال تکلم، لکنت زبان، سختي بلع، و خشکي و درد گلو بوده و با تاخير ۱۲ تا ۲۴ ساعته از مصرف ماده غذايي آلوده ظاهر مي شود، خاطر نشان کرد: فرد مبتلا سريعاً بايد به يک مرکز درماني مجهز، جهت تزريق داروي ضد سم منتقل شود. دبير ستاد مرکزي اطلاع رساني دارو و سموم سازمان غذا و دارو ادامه داد: مهمترين اقدام درماني در بوتوليسم تجويز سريع داروي ضد سم (Anti toxin) در مرکز درماني است. در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم در اثر فلج تنفسي فوت نمايد. وي در پايان يکي از آسانترين راه حل هاي پيشگيري از خطر مسموميت کشنده بوتوليسم را تهيه غذا به مقدار استفاده و سعي در عدم نگهداري غذا به مدت زياد و جوشاندن کنسروهاي مورد استفاده به مدت ۲۰ دقيقه اعلام کرد.