باشگاه خبرنگاران/ قارچ‌هاي دهاني زماني اتفاق مي‌افتند که «کانديدا آلبيکانس» يک قارچ طبيعي، در دهان رشد مي‌کند، اما علائم وجود اين قارچ‌ها در دهان چيست؟.

اين نوع عفونت مي‌تواند به زبان، گونه‌ها، سقف دهان، لثه ها، لوزه‌ها و يا پشت گلو گسترش يابد. مطالعات نشان مي‌دهد که برفک دهاني در افراد مسن به دليل کاهش ايمني بيشتر ديده مي‌شود.

ترک خوردن گوشه‌هاي دهان يکي از مهمترين نشانه‌هاي عفونت قارچي است و علائم ديگري از برفک دهان نيز وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه کنيد.

وقتي به داخل دهان خود در آينه نگاه مي‌کنيد، ممکن است متوجه ضايعات سفيد و شفاف و خامه‌اي شويد؛ اين ضايعات برجسته مي‌توانند کمي شبيه ظاهر پنير کاتاژ باشند و در صورت مالش يا خراش ممکن است خونريزي کنند.

ناحيه دهان نيز ممکن است قرمز و زخم بوده و اين درد به حدي شديد باشد که هنگام خوردن و يا قورت دادن غذا مشکل ايجاد کند. برخي افراد در دهان خود احساس پنبه مي‌کنند که اين يکي ديگر از علائم عفونت است.

ترک گوشه‌هاي لب نشانه يک مشکل عفونياين نوع عفونت مي‌تواند به زبان، گونه ها، سقف دهان، لثه ها، لوزه‌ها و يا پشت گلو گسترش يابد. مطالعات نشان مي‌دهد که برفک دهاني در افراد مسن به دليل کاهش ايمني بيشتر ديده مي‌شود.ترک خوردن گوشه‌هاي دهان يکي از مهمترين نشانه‌هاي عفونت قارچي است و علائم ديگري از برفک دهان نيز وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه کنيد.وقتي به داخل دهان خود در آينه نگاه مي‌کنيد، ممکن است متوجه ضايعات سفيد و شفاف و خامه‌اي شويد و اين ضايعات برجسته مي‌توانند کمي شبيه ظاهر پنير کاتاژ باشند و در صورت مالش يا خراش ممکن است خونريزي کنند.ناحيه دهان نيز ممکن است قرمز و زخم بوده و اين درد به حدي شديد باشد که هنگام خوردن و يا قورت دادن غذا مشکل ايجاد کند.برخي افراد در دهان خود احساس پنبه مي‌کنند که اين يکي ديگر از علائم عفونت است.برفک دهان را مي‌توان توسط پزشک يا دندانپزشکي تشخيص داد که دهان شما را معاينه مي‌کند. درمان نيز معمولاً شامل نسخه‌اي از دارو‌هاي ضد قارچ است، اما يک سري اقدامات احتياطي وجود دارد که مي‌توانيد در وهله نخست براي جلوگيري از عفونت انجام دهيد:مسواک زدن حداقل دو بار در روز و نخ دندان کشيدن روزانهمسواک را با افراد ديگر به اشتراک نگذاريد و مسواک خود را به طور مرتب تعويض کنيد.براي کساني که از دندان مصنوعي استفاده مي‌کنند، شب آن‌ها را برداشته و روزانه تميز کنند.دهان خود را با آب نمک گرم غرغره کنيد يا با دهان شويه دارويي بشوييد.بيشتر بخوانيد:انتهاي پيام/

برفک دهان را مي‌توان توسط پزشک يا دندانپزشکي تشخيص داد که دهان شما را معاينه مي‌کند. درمان نيز معمولاً شامل نسخه‌اي از دارو‌هاي ضد قارچ است.

اما يک سري اقدامات احتياطي وجود دارد که مي‌توانيد در وهله نخست براي جلوگيري از عفونت قارچ هاي دهاني انجام دهيد:

- مسواک زدن حداقل دو بار در روز و نخ دندان کشيدن روزانه

- مسواک را با افراد ديگر به اشتراک نگذاريد و مسواک خود را به طور مرتب تعويض کنيد.

-براي کساني که از دندان مصنوعي استفاده مي‌کنند، شب آن‌ها را برداشته و روزانه تميز کنند.  

- دهان خود را با آب نمک گرم غرغره کنيد يا با دهان شويه دارويي بشوييد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar