خراسان/ بعد از مراجعه مهرداد ميناوند و همچنين علي انصاريان بازيکنان قديمي فوتبال به بيمارستان مشخص شد هر دو به کرونا مبتلا شده اند اما به علت مراجعه ديرهنگام ميناوند حال وي وخيم تر است و  درصد زيادي( 80 درصد)  از ريه‌اش درگير اين بيماري است . دکترمحمدرضا هاشميان پزشک بخش عفوني بيمارستان مسيح مهاجري  درباره شرايط مهرداد ميناوند گفت:«او به کما نرفته اما در شرايط بسيار بد ريوي است و زجر تنفسي ناشي از کروناي شديد دارد و تحت ونتيلاتور يا دستگاه تنفسي تهاجمي است و کارهاي بسيار تهاجمي انجام داديم.» به منظور آشنايي بيشتر شما با سندروم زجر تنفسي  ادامه مطلب را مطالعه کنيد.
 سندروم زجر تنفسي
سندروم زجر تنفسـي حـاد يـک التهـاب و ضـابعه شديد ريوي است که باعث به خطـر افتـادن زنـدگي مي‌شـود. ريـه در ايـن بيمـاري بـه شـدت متـورم مي‌شود و حبابچه‌هاي ريـوي پـر از خـون و مـاده آبکي مي‌شود . در ايـن بيمـاري بـه اکسـيژن اضــافي و دســتگاه مکــانيکي تــنفس (ventilator ) نياز است.
 چه عواملي باعث سـندروم زجـر تنفسـي حـاد مي‌شود؟
ذات الريه، عفونت‌هاي خون، تصادفات، ضربه‌هاي مغزي، شکستگي استخوان، ضربه به قفسه صدري، تزريق خون و فراورده‌هاي آن، استنشاق گازها، خونريزي شديد، کاهش فشار خون، شيمي درماني، پرتودرماني، پانکراتيت وعفونت‌هاي داخل حفره شکم از عواملي است که باعث سندروم  زجر تنفسي مي‌شود.
 درمان بيماري
درمان اختصاصي  براي درمان اين بيماري وجـود نـدارد و اقـدامات درماني دو هدف را پوشش مي‌دهد.
حمايت تنفسي کـه بايد لولـه در نـاي بيمـار گذاشته شود و به دسـتگاه مکـانيکي تنفسـي وصـل شود و از داروهايي استفاده شود کـه بيمـار راحـت بتواند دستگاه را تحمـل کنـد .
 عوارض استفاده از ونتيلاتور
با اين که ونتيلاتور يک حمايت تنفسي است و باعث زنده نگه داشتن بيمار مي‌شود عوارضي هم دارد، پنوموتوراکس (سوراخ شدن ريه زيرا دستگاه با فشار مثبت، هوا را به داخل ريه مي‌فرستد و ممکن است باعث سوراخ شدن ريه شود) عفونت ريوي يکي از عوارض شايع دستگاه عفونت ريوي است.
  آسيب رساندن به بافت ريه
فشار مثبت دستگاه ونتيلاتور ممکن است باعث آسيب رساندن به بافت ريه شود در اين زمان پزشکان بايد دستگاه را طوري تنظيم  کنند که اين آسيب حداقل باشد.
سندروم زجر تنفسي حاد، گاهي‌ اوقات تهديد کننده است، اما اين عارضه معمولا قابل درمان است و بيشتر مبتلايان به آن بهبود مي‌يابند. تشخيص سريع و درمان اين بيماري، اهميت زيادي دارد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar