سيناپرس/يک کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي شايع ترين کودک آزاري در جامعه را غفلت و مسامحه برشمرد.

مرضيه عبدالهي مصباح اظهار کرد: کودک آزاري انواع مختلفي دارد که شايع ترين آن غفلت و مسامحه محسوب مي شود و در اين موارد مراقبين و والدين کودک نسبت به مراقبت از کودک به خوبي انجام وظيفه نمي کنند.

وي افزود: والدين اين کودکان تا حدي نسبت به مراقبت از کودک بي تفاوت هستند که گاهي شاهد مرگ برخي از اين کودکان هستيم.

عبدالهي ادامه داد: در اين مورد کودک آزاري نيازهاي اوليه کودک برآورده نمي شود به عنوان مثال عدم توجه به امور درمان و نيازهاي پزشکي کودک، عدم تهيه لباس هاي مناسب فصل کودک، عدم ثبت نام کودکان در مدرسه از جمله موارد کودک آزاري محسوب مي شود.

اين روانشناس تربيتي افزود: برخي والدين تا حدي نسبت به نگهداري کودک غفلت مي کنند، تاجايي که با اخبار مرگ کودک بر اثر خوردن دارو به علت سهل انگاري والدين مواجه هستيم.

وي با بيان اينکه بر اساس ماده پيمان نامه حقوق کودک، افراد زير 18 سال کودک محسوب مي شوند، تاکيد کرد: اگر کودک از بدو تولد تا زير 18 سالگي به هر نحوي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد، کودک آزاري رخ داده است، که کودک آزاري انواع مختلفي دارد.

اين روانشناس افزود: کودک آزاري جسمي، جنسي، عاطفي، غفلت و مساحمه از انواع مختلف کودک آزاري هستند که به شايع ترين آنها اشاره شد.

عبدالهي مصباح به کودک آزاري جسماني اشاره کرد و گفت: در صورتيکه فرد بزرگسالي که از کودک نگهداري مي کند از قدرت فيزيکي خود عليه کودک استفاده کند ، در اين مورد کودک آزاري جسمي رخ داده که در برخي فرهنگ ها به غلط تنبيه کودک را براي آينده وي مفيد مي دانند در حاليکه اين نوع رفتار بسيارمخرب است.

وي اضافه کرد: در برخي موارد والدين به علت فقر، اعتياد و ساير مشکلات زندگي با کودک بد رفتار کرده و در نهايت آنها را با کتک زدن تنبيه مي کنند که اين نوع رفتار عزت نفس کودک را تهديد مي کند.

اين روانشناس تربيتي به کودک آزاري جنسي اشاره کرد و ادامه داد: کودک آزاري جنسي به طور معمول توسط افراد موردد اعتماد والدين و مراقبين کودک اتفاق مي افتد  و افراد کودک آزار جنسي از آشنايان کودک هستند.

وي با بيان اينکه در کودک آزاري جنسي، کودک فريب مي خورد و مورد اغفال قرار ميگيرد، تصريح کرد: کودک در اين نوع آزار به شکلهاي مختلف درگير تماس جنسي با فرد بزرگسال قرار مي گيرد که اين نوع کودک آزاري تا سالهاي سال در ذهن کودک باقي مي ماند، و آثار مخرب رواني به همراه دارد.

عبدالهي با بيان اينکه آزار جنسي به کودکان علاوه بر اثرات منفي در روحيه کودک، ممکن است گاهي منجر به مرگ کودک شود، خاطرنشان کرد:  در ماه هاي گذشته شاهد تجاوز يک پدر به دختر 18 ماهه بوديم که بسيار متاثر کننده بود و مرگ کودک در اين آزار به گونه اي بود که منجر به فوت کودک شد.

اين روانشناس تربيتي  در پايان گفت: در صورتيکه کودک آزاري کودک به صورت عمد و يا غير عمد باشد، نياز به پيگيري دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar