باشگاه خبرنگاران/ شاهرخ ضرغام معروف به «حرّ انقلاب» يکي از فرماندهان جنگ ايران و عراق است که در شهر آبادان به شهادت رسيد. او که سابقه دعوت به اردوي تيم ملي کشتي فرنگي را نيز داشت، پيش از انقلاب به جاهل مآبي و لات گري معروف بود و در چند مسابقهٔ کشوري کشتي مقام آورد پيش از انقلاب ساواک از او و چند لات ديگر خواسته‌ بود در سرکوب مردم شرکت کنند اما پس از انقلاب تغيير رويه داد و در جنگ شهيد شد. از وي به عنوان «حرّ انقلاب» نام برده مي‌شود. آنچه از او به عنوان خاطره توسط مهدي توکلي بيان شده است را ميتوانيد در ادامه بخوانيد و گوش دهيد. «صبح يکي از روز‌ها با هم به" کاباره پل کارون "رفتيم. به محض ورود، نگاهش به گارسون جديدي افتاد که سر به زير، پشت قسمت فروش قرار گرفته بود. با تعجب گفت: اين کيه؟ تا حالا اينجا نديده بودمش؟! در ظاهر، زن بسيار باحيائي بود. اما مجبور شده بود بدون حجاب به اين کار مشغول شود. شاهرخ جلوي ميز رفت و گفت::همشيره تا حالا نديده بودمت، تازه اومدي اينجا؟! زن خيلي آهسته گفت: بله، من از امروز اومدم. شاهرخ دوباره با تعجب پرسيد: تو اصلا قيافت به اين جور کار‌ها و اين جور جا‌ها نمي‌خوره، اسمت چيه؟ قبلا چيکاره بودي؟ زن در حالي که سرش رو بالا نمي‌گرفت گفت: مهين هستم، شوهرم چند وقته که مرده، مجبور شدم که براي اجاره خانه و خرجي خودم و پسرم بيام اينجا! شاهرخ، حسابي به رگ غيرتش برخورده بود، دندانهايش را به هم فشار مي‌داد، رگ گردنش زده بود بيرون، بعد دستش رو مشت کرد و محگم کوبيد روي ميز و با عصبانيت گفت:‌اي لعنت بر اين مملکت کوفتي؟!» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد