آخرین خبر/ اینجا تالار آینه، کاخ گلستان در تهران است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید