آخرین خبر/ ترانهٔ My Three-Year-Old Hero - دومین ترانهٔ انگلیسی از گروه وتر با موضوع دختر سه سالهٔ امام حسین(ع) - حسین را جهانی کن!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید