خراسان/ یک روز هرکول پوآرو در خیابان قدم می زد که متوجه شد عده ای از مردم دور جسد زنی حلقه زده اند. او خود را به جسد رساند و در واکاوی صحنه قتل کیف پول مقتول را پیدا کرد.
نام مقتول آنا بود و پوآرو از طریق شماره ای که در کیف بود با همسر آنا تماس گرفت.
همسر آنا بعد از شنیدن این خبر از هرکول از پشت تلفن بسیار ناراحت به نظر می رسید. پوآرو از او خواست خود را برساند تا جسد را شناسایی کند.
همسر آنا کمتر از 10 دقیقه بعد بالای سر جنازه در حال اشک ریختن بود که پوآرو از پلیس خواست او را دستگیر کنند.
به نظر شما پوآرو چطور تشخیص داد که همسر آنا قاتل است؟
پاسخ معمای پوآرو در خیابان :
پوآرو محل قتل را به همسر آنا نگفته بود و او خودش به محل مراجعه کرده بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید