٥٨٦
١
http://akhr.ir5665999

اسپوتنیک/ یک مرد بریتانیایی در دیوارمحل کارخود عنکبوت بزرگ و عجیبی را دید که ویدئوی آن در یوتیوب منتشر شده است.
به نقل از روزنامه دیلی میل ، کریس براون، ساکن شهرستان ویلتشر بریتانیا تارعنکبوت را در بین آجرهای دیوار ساختمان محل کارخود مشاهده نمود و تلاش کرد آنرا با یک چوب دراز بیرون بکشد. در این هنگام عنکبوت سبز رنگی از دیوتار بیرون آمده و تلاش کرد چوب را از دست وی بگیرد.
مرد بریتانیایی می گوید دیرتر چهار عنکبوت دیگر را در شکاف این دیوار دیده است.
دیلی میل می نویسد عنکبوت کشف شده بزرگترین عنکبوت از نوع سمی Segestriidae در اروپا است و سمس وی حتی می تواند باعث فلج شدن انسان شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید