توریسم آنلاین/ سواحل یکدست سفید شنی با آبهای فیروزه ای شفاف می تواند بهترین تصویر از یک تعطیلات آبی باشد.
اما همیشه نه فقط سواحل سفید بلکه سواحل سیاه هم مورد توجه قرار می گیرند.
سواحل سیاه در نقاط مختلف دنیا در طول قرن ها با انتقال یافتن قطعاتی از گدازه ها و مواد معدنی آتشفشانی به اقیانوس ها شکل گرفته اند.
هنگامی که گدازه با آب تماس پیدا می کند به سرعت سرد شده و در اندازه های مختلف متلاشی و پراکنده می شوند.
جالب است بدانید که گاهی سنگهای قیمتی چون : گارنت ، توپاز ، یاقوت و الماس در ماسه های سیاه سواحل بسیار بکر ممکن است پیدا شود.
این سواحل زیبا با پس زمینه دریا و اقیانوس دارای زیبایی چندبرابر شده اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید