خراسان/ پلیس تقلبی در کارولینای شمالی که به پلیس های واقعی برای گرفتن یک مظنون کمک کرده بود، بعد از دستگیری مظنون، خودش هم دستگیر شد. در شب پنجم اکتبر، نیروهای پلیس در حالی که یک ماشین را با سرعت زیاد تحت تعقیب قرار داده بودند، با یک کمک غیرمنتظره روبه رو شدند. خودروی ناآشنایی، جلوی ماشین مظنون پیچید و مردی با تفنگ از آن پیاده شد و به پنج مسافر ماشین دست بند زد و از محل دور شد. نیروهای پلیس بعد این مرد را که دیوید آدامز نام دارد شناسایی و به جرم جعل هویت پلیس دستگیر کردند. آدامز هم اکنون منتظر رای دادگاهش است و توضیحی درباره انگیزه‌اش از این تقلب که می‌توانست به قیمت جانش تمام شود، نداده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید