خراسان/ ترکی: کسی که به تو سخن چینی می کند، از تو نیز سخن چینی خواهد کرد.
اسپانیولی: سرزنش به‌جا بهتر از تعریف بی جاست.
دانمارکی: ولو طلا ببارد، عاشق هرگز ثروتمند نمی شود.
آلمانی: تملق، سم شیرین است.
فرانسوی: شمشیر عدالت غلاف ندارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید