خراسان/ امام موسی بن جعفر علیه السلام به بالین یکی از دوستانش آمد که در حال جان دادن بود و حالش به گونه ای بود که به پرسش هیچ کس پاسخ نمی داد. حاضران خطاب به امام گفتند: «ای پسر رسول خدا! دوست داریم حقیقت مرگ را شرح دهی و بفرمایی که این بیمار ما اکنون در چه حالی است؟» امام فرمود: «مرگ برای مؤمن، وسیله پاک سازی است. مؤمنان را از گناه می شوید. برای آنان آخرین ناراحتی است و کفاره آخرین گناهان شان است، در حالی که کافران، هنگام مرگ از حسنات شان جدا می شوند و آخرین لذت خود را در دنیا می چشند. این بیمار که در حال جان کندن است، به کلی از گناهانش پاک شد، آن گونه که لباس چرکین را درآورده است و لباس پاک می پوشد. او هم اکنون شایستگی آن را دارد که در سرای همیشگی آخرت، با اهل بیت(ع) محشور شود.»
معانی الاخبار


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید