k ٣.٢
١

تبیان/ غزل «یارى اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد» با صدای استاد موسوی گرمارودی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید