شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
هیچ مالى هرگز بر اثر صدقه دادن کم نشد . پس عطا کنید و نترسید .

بحار الأنوار : 96 / 131 / 62 منتخب میزان الحکمة : 568


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید