خراسان/ آلودگی هوا شهرهای بزرگ را فراگرفت
دیگر از ما ردشده زنگ خطر
شد هوا هرروز پشت هم بتر
جای برف انگار در این سال‌ها
از زمستان دود می‌آرد خبر!
**
فرار داماد پس از گرفتن چک هدیه؛ عروس با بدهی‌ها تنها ماند!
از دست عروس عینهو باد پرید
با خنده و با قر و فر و شاد پرید
در گوش چِک هدیه زد و کرد دودَر
بی‌چانه و چَک جناب داماد پرید!
***
سوسک می‌تواند دو هفته بدون سر زندگی کند
از زبان یک سوسک بدون سر:
نفهمیدم دو هفته پیش چی شد
حیاتم نفله‌ دعوای کی شد
دو هفته بی سر و شاخک نشستم
دم دمپایی آه!... این زندگی شد؟!
عبدا... مقدمی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید