خراسان/ «هر کسی از ظن خود شد یار من»
تا بچاپد اندکی از بار من!
تا به کی دنبال آمار منی؟
هی تجسس در من و درکار من!
***
«ز دست دیده و دل هر دو فریاد»
که درد هردو آخر کشت ما را
چنان خرج دوا، دکتر زیاد است
که گویا کرده له با مشت ما را!
***
«رفتم به در میکده خواب‌آلوده»
بی‌پول ولی از همه جا آسوده
در پیش دو چشم خود ولیکن دیدم
پارکینگ هزار خودروی فرسوده!

بهارنژند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید