k ٩.٦
٩

آخرین خبر/ این میمون پس از این که در جنگل مجروح شد به داروخانه این مرد رفت محل جراحتش را به او نشان داد. متصدی داروخانه که این کار میمون حسابی شگفت زده شده بود می گوید: ابتدا فکر کردم این میمون برای دزدی به داروخانه امده اما با کمال تعجب دیدم که او محل جراحتش را به من نشان میدهد. برای همین ابتدا کمی مسکن به او دادم و بعد زخمش را پانسمان کردم. میمون هم کمی در داروخانه استراحت کرد و بعد آنجا را ترک کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید