k ٧.٥
٥

آخرین خبر/ این مدرسه در هند دارای 52 جفت دانش آموز دو قلوست. معلمان این مدرسه گفته اند ما هنگام نمره دادن به بچه ها گیج می شویم و دانش آموزان را با هم اشتباه میگیریم...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید