شهر حدیث/ امام على علیه‏ السلام :
بندگان خدا ! براى کسى که آمرزیده نشده ، از مرگ سخت‏تر ، قبر است . پس ، از تنگى و فشار و تاریکى و تنهایى قبر بترسید ... آن زندگى تنگى که خداوند به دشمن خود نسبت به آن هشدار داده ، عذاب قبر است .

أمالی الطوسیّ : 28 / 31 منتخب میزان الحکمة : 456


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید