آخرین خبر/ این کلاغ سفید در یکی از روستاهای هند دیده شده و افراد این روستا معتقدند که کلاغ سفید نماد شانس و زندگی پربرکت است!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید