نمناک/ اگر مغز شما چيزهاي جديدي تجربه کند که حي فيزيکي (بينايي،شنوايي،بويايي،و لامسه) را با حس عاطفي ترکيب کند،سالم و قوي باقي خواهد ماند چرا که در اين صورت ،بين نواحي مختلف مغز ارتباطي شکل ميگيرد که باعث توليد سلول هاي عصبي طبيعي ميشود. اين سلول ها،بر قدرت حافظه تاثير شگفت انگيزي دارند و سلول هاي اطرافشان را هم قويتر ميکنند تا در برابر اثرات افزايش سن،مقاوم تر شوند. ما در اين بخش اين تمرين ها را به شما معرفي ميکنيم، که ميتوانيد با انجام آنها هوش و حافظه خود را تقويت کنيد ، ميتوانيد از اين تمرين ها،براي پرورش قدرت مغز و حافظه خود استفاده کنيد.

1- مسواک زدن با دست غير غالب: تحقيقات دانشمندان نشان داده است ،اگر هنگام مسواک زدن از دست غير غالب،مثل دست چپ براي راست دست ها استفاده کنيد،قسمت هايي از قشر خارجي مغز که اطلاعات لمسي را از دست دريافت ميکنند ،به سرعت و به ميزان زيادي گسترش ميايند استفاده از اين دست براي انجام کارها،باعث فعال شدن قسمت مخالف مغز ميشود.
تمرين براي مغز ؛ هنگام مسواک زدن،با دستي خمير دندان و مسواک را بگيريد که معمولا از آن استفاده نميکنيد. 2- با چشم هاي بسته دوش بگيريد: وقتي در حمام چشم هاي خود را ميبنديد و بدن خود را ميشوييد،قسمت ها و بافت هايي از بدن خود را لمس خواهيد کرد که قبلا متوجه آنها نمي شديد و اين باعث ارسال پيام به مغرتان ميشود.
تمرين براي مغز: سعي کنيد فقط از حس لامسه خود استفاده کنيد.البته مراقب باشيد ليز نخوريد و آسيب نبينيد فقط باحس لامسه خود شير دوش را پيدا کرده و دماي آب را کم با زياد کنيد،بعد با چشمان باز به شست و شو و اصلاح بپردازيد. 3- در هنگام صبح و بعد از بيدار شدن،کارهاي تکراري خود را تغيير دهيد: مطالعاتي که روي تصاوير مغز انجام شده،نشان داده است انجام کارهاي جديد و متنوع باعث پرورش قسمت هاي بزرگي از قشر خارجي مغز ميشود و اين ،حاکي از اين مطلب است که در چندين ناحيه ويژه ،فعاليت مغز افزايش ميابد وقتي کارهاي نو،تکراري و روزمره شوند،فعاليت آن نواحي از مغز هم کاهش ميابد.
تمرين براي مغز: اگر هميشه قبل از خوردن صبحانه،لباس هايتان را عوض ميکنيد ،گاهي بعد از صبحانه اين کار را انجام دهيد ؛ کانال تلويزيوني را که معمولا هر روز صبح تماشا ميکنيد،تغيير دهيد و کانال جديدي را ببينيد و از کوچه و خيابان هايي که تا به حال نرفته ايد ،بگذريد. 4- اشياء آشنا را وارونه کنيد: وقتي که اشيايي که طبق معمول سر جاي خودشان هستند نگاه کنيد،قسمت زباني سمت چپ مغزتان به سرعت آنها را مي شناسد و توجه شما به چيزهاي ديگر معطوف ميشود وقتي شيئي به طور وارونه قرار بگيرد ،شبکه مغز شما دچار درگيري ميشود و سعي ميکند که شکل ،رنگ و روابطي را که در اين تصوير وجود دارد،تغيير کند.
تمرين براي مغز: قاب عکس خانوادگي ،ساعت و تقويم روميزي را وارونه کنيد. 5- جاي خود را سر ميز غذا عوض کنيد: در اکثر خانواده ها،هر نفر جاي مخصوص خود را سر ميز غذا دارد اما ميتوان با عوض کردن جا، مغز را تحربک کرده و پرورش دهيد.
تمرين براي مغز: هر از گاهي جاي خود را بر سر ميز غذا را با يکي از اعضاي خانواده عوض کنيد،تا هم به غذاهاي مختلف و نمک و فلفل از زواياي گوناگون دسترسي داشته باشيد و هم زاويه ديدتان نسبت به اتاق عوض شود. 6- با بيني خود ارتباط جديد برقرار کنيد: برخي از ما احتمالا يادمان است که از چه زماني عطر چاي يا قهوه ،شروع يک روز جديد را برايمان تداعي ميکند،اما شما ميتوانيد با مرتبط ساختن يک عطر جديد،مثل مرکبات ،وانيل يا نعناع با يک فعاليت ،مسير هاي عصبي جديد را هوشيار نگهداريد.
تمرين براي مغز: به مدت يک هفته،مقداري از عطر محبوبتان را کنار تخت خود بگذاريد.هنگامي که از خواب بلند ميشويد،در شيشه عطر را باز کرده و مقداري از آن را استنشاق کنيد ؛ بعد از دوش گرفتن و هنگام لباس پوشيدن هم ،اين کار را تکرار کنيد. 7- پنجره ماشين خود را پايين نگهداريد: هيپو کامپ مغز،يعني آن ناحيه از مغز که خاطرات را پردازش ميکند،براي ساختن نقشه هاي ذهني عطرها،بوها،صداها،و تصاوير را با هم مرتبط ميسازد.
تمرين مغز: هم زمان با اينکه در خودروي خود نشسته ايد و مسير را طي ميکنيد،سعي کنيد با باز نگهداشتن پنجره ماشين،بوها و صداهاي جديد را شناسايي کنيد ؛ باز نگهداشتن پنجره،مواد خام بيشتري را در اختيار مدارهاي هيپو کامپ مغز قرار ميدهد. البته تحقيقات نشان داده است که پياده روي هم،يکي از بهترين تمرينات براي مغز است. 8- با پول خردها بازي کنيد: مغز ما براي تفاوت قائل شدن بين اشيا،به نشانه هاي چشمي و بصري متکي است به همين خاطر،استفاده از حس لامسه براي تشخيص اشيايي که کمي با هم متفاوت هستند،ميتواند فعاليت در ناحيه هاي غشايي مغز که اطلاعات لمسي را پردازش ميکنند،افزايش دهد و ننجر به سيناپسهاي قويتري ميشود. دقيقا به همين دليل است که ،افرادي که در بزرگ سالي بينايي خود را از دست ميدهند،ميتوانند خط بريل را سريعتر بياموزند.چرا که مغز آنها مسير هاي بيشتري را به پردازش خطوط ريز طي کرده است.
تمرين براي مغز: يک ليوان را پر از پول خرد کنيد و آن را در نگهدارنده ،ليوان داخل خودرو خود بريزيد ، پشت چراغ قرمز سعي کنيد که با استفاده از حس لامسه خود ،مبلغ آنها را مشخص کنيد همچنين ميتوانيد آنها را در جيب خود بريزيد و در هر زمان و مکاني اين کار را انجام دهيد. 9- بازي ده سوالي را انجام دهيد؛ براي پرورش مغز ،بايد آنرا وادار به تمرکز بر گزينه هاي مختلف کنيد.
تمرين مغز: مثلا کسي به شما يک شئ ميدهد و شما بايد کارکرد 10 چيز مختلف را با آن اجرا کنيد.
مثال: يک مگس کش،ممکن است ،راکت تنيس،چوب بيس بال،باد برن،چوب گلف،چوب درامز،آرشه و ويولون،بيلچه، ميکروفون يا پاروي قايق باشد. 10-کالاهاي داخل قفسه هاي فروشگاه هاي سوپر مارکت را وارسي کنيد: چيدمان فروشگاه هاي جوري است ،که جنس هاي سود آورتر ،در مقابل چشم مردم قرار دارد و وقتي وارد راه روها ميشويد، کالاهاي مورد نظرتان را پيدا نميکنيد.
تمرين براي مغز: در راهروي فروشگاه بايستيد،و يک قفسه را از بالا تا پايين نگاه کنيد اگر محصول جديدي را ديديد،آن را برداريد و مواد تشکيل دهنده آن را بخوانيد و درباره اش فکر کنيد.لازم نيست که حتما آن را بخريد ؛ بلکه با اين کار از روزمره گي خود جدا ميشويد و چيز جديدي را تجربه ميکنيد. 11- يک پروژه هنري را به صورت گروهي شروع کنيد و انجام دهيد: هنر،قسمت هاي عاطفي و غير زباني قشر خارجي مخچه را به کار مياندازد وقتي به کارهاي هنري مشغول ميشويد،قسمت هايي از مغزتان را درگير کرده ايد،که به فرم ها و رنگ ها و بافت علاقمند است همچنين با انجام کارهاي هنري،مغز خود را وارد فرايند فکري ميکنيد که با تفکر خطي منطقي روزمره بسيار متفاوت است.
تمرين براي تفکر: از هر نفر در گروه در خواست کنيد که شکلي را ترسيم کند،با موضوعي به خصوص ،نظير يک فصل ،يک احساس يا يکي از رويدادهاي جاري مرتبط با اوضاع. 12- در طي روز ،ارتباطات اجتماعي بيشتري را برقرار کنيد؛ تحقيقات علمي،پيوسته ثابت کرده اند ،که انزواي اجتماعي تاثيرات مخربي بر توانايي هاي شناختي فرد دارد.
تمرين براي مغز: وقتي به سوپر مارکت ميرويد،به جاي اينکه سرتان را پايين بيندازيد يا اطراف را نگاه کنيد ،با فروشنده خوش و بش کنيد. 13- خواندن کتاب به صورت کاملا متفاوت: وقتي کتاب ها را بلند ميخوانيد يا به کتاب خواني ديگران گوش ميدهيد،نسبت به زماني که بي صدا مطالعه ميکنيد،از مدارهاي مغزي متفاوتي استفاده ميکنيد.
تمرين براي مغز: براي دوست يا همسر خود کتاب بخوانيد و هر از چند گاهي نقش خواننده و شنونده را با هم عوض کنيد شايد با اين روش سرعت مطالعتان پايين مي آيد، اما زمان خوبي را با هم سپري خواهيد کرد. 14.غذاهاي ناآشنا و جديد را امتحان کنيد: سيستم بويايي شما ،با فعال کردن ترکيبات منحصر به فردي از گيرنده هاي داخل بينيتان مي تواند ميليون ها بو را تشخيص دهد اين گيرنده هاي داخل بيني با مرکز احساسي مغز شما ارتباط مستقيم دارند ،و از اين جهت،بوهاي جديد مي توانند در شما احساسات غيرمنتظره اي را تداعي کنند.
تمرين براي مغز: يک دستور غذايي کاملا ناآشنا را، انتخاب کنيد ، انواع سبزيجات، ادويه جات و مواد غذايي بسته بندي شده را بررسي کنيد. از فروشنده ها بخواهيد که چندين مواد غذايي جديد و ناآشنا را به شما معرفي کنند.
چند توصيه کلي براي افزايش هوش
تمرکز و آرامش داشته باشيد افراد بسياري به خاطر استرس و هيجان زياد با وجود هوش سرشار فرصت هاي بيشماري را از دست داده اند، اکثر افرادي که در امتحانات پايان ترم مدارس يا حتي ورودي دانشگاه ها رتبه هاي ضعيف بدست مي آورند، به خاطر استرس و هيجان بالا نتوانسته اند از قدرت تحليل و پردازش ذهن خود استفاده کنند. مکمل هايي براي افزايش هوش خود بخوريد: برخي مواد غذايي و مکمل هاي طبيعي مي توانند به صورت پيشرفته سبب افزايش سطح هوش افراد شوند، از جمله مصرف انواع توت ها، عسل، خرما، شکلات تلخ، کافئين، اسيد هاي چرب امگا 3 و دانه هاي آجيل تاثير بسيار مطلوبي بر سطح هوش مي گذارند. با افراد نابغه و باهوش دوست شويد زماني که از اجتماع فاصله بگيريد و با افراد جديد و خلاق آشنا نشويد به تدريج دچار پسرفت در هوش و استعداد مي شويد، بسياري از افراد عادي با معاشرت با افراد خلاق و دانشمند دچار شکوفايي هوش و دانش و در آينده نزديک خود نيز يک ايده پرداز خلاق شده اند.
خوراکي هايي که نبايد مصرف کنيد مصرف فست فود، خوراکي هاي بسيارشيرين و چرب مي تواند سبب کاهش بهره هوشي شود، به ويژه اين اثر در کودکان در حال رشد بيشتر است و مي تواند اثرات دائمي بر ذهن آنها بگذارد که رژيم غذايي سالم باعث پرورش قواي ذهني و خوراک ناسالم باعث مرگ سلول هاي مغزي مي شود، همچنين استشمام گرد و غبار و تنفس در هواي آلوده مي تواند سبب از بين رفتن و مرگ سلول هاي مغزي شود.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد