باشگاه خبرنگاران/ یک مرد میانسال، از بزرگترین خانواده مار کبری در دنیا فیلمبرداری کرده است که در بین آنها یک مار با پوستی قرمز وجود دارد. در فیلم زیر، لحظاتی از محل استقرار این مارهای خطرناک که تعدادشان نیز زیاد است را مشاهده می‌کنید.