مهر/ محمدرضا کائینی پژوهشگر تاریخ به مناسبت گرامیداشت یاد سیدعلی‌اکبر ابوترابی در سالگرد درگذشت ایشان نوشت: جسم نحیف و رنجدیده ای که در بخش راست تصویر می بینید (نفر دوم از راست) به رغم تمامی تکیده گی، یک تنه بار محنت و گره های ذهنی و رفتاری جمع زیادی از اسیران ایرانی را به دوش می کشید و آنان را در حریم حق ثابت قدم می داشت. سید علی اکبر ابوترابی با پایمردی خویش بسیاری از ماموران و حتی فرماندهان اردوگاههای عراق را جذب کرد، تا جایی که برخی از ایشان به هنگام آزادی به او گفتند: "ما در اسارت تو بودیم و نه تو در اسارت ما! "

او به هنگام تحمل شکنجه، شلاق بر زمین افتاده خصم را برداشت و به دستش داد تا به کار خود ادامه دهد! به ماموران صلیب سرخ از زجر دهندگان خود شکوه نبرد و گفت: شکایت مسلمان به کافر نخواهم برد! و اسیران را از درگیری با ماموران برحذر می داشت و بهانه را از دشمن می ستاند!

تصویر فوق آمده او را در حالی نشان می دهد که در واپسین سالیان اسارت، رخصت یافت تا آستان حسینی (ع) را زیارت کند. امروز بیستمین سالروز رحلت شهادت گون اوست که ناباورانه روی داد و همه را در بهتی عمیق فرو بُرد.

یادش گرامی باد.