لست سکند/ پل زیبای آسمانی و یکی از بهترین آبشارهای مصنوعی دنیا در چین.
این پل شیشه‌ای در ارتفاع ۵۰۰ متری قرار دارد.