باشگاه خبرنگاران/ مرلین شلدراک نویسنده و زیست شناس آمریکایی برای فروش کتاب خود که در مورد قارچ‌ها است، تبلیغات عجیبی انجام داد.
چگونه قارچ‌ها دنیای ما را ایجاد می‌کنند، ذهن ما را تغییر می‌دهند و آینده ما را شکل می‌دهند، یک کتاب جذاب در مورد زندگی قارچ‌های مختلف است که توسط مرلین نوشته شده، اما در نهایت یک کتاب در مورد قارچ است که اکثر مردم به نوع ادبیات آن علاقه‌ای ندارند؛ بنابراین زیست شناس برای تبلیغ کتاب خود و جلب توجه جهانیان یک تبلیغ مبتکرانه‌ انجام داد. او اجازه داد تا یکی از کتاب‌هایش، قارچ ببندد و بعد آن قارچ‌ها را کند و خورد.
این قارچ پلوروتوس است یکی از دسته قارچ‌های بزرگ طبیعی است که از ته سیگار تا روغن خام و علف هرز تغذیه می‌کند تا رشد کند. این نویسنده در توییتر خود نوشت: قارچ‌ها خوشمزه بودند و من نمی‌توانم هیچ یادداشتی را طعم دهم که نشان دهد قارچ‌ها به طور کامل متابولیزه هستند.