باشگاه خبرنگاران/ آخوندک جانوری گوشت‌خوار بوده و با ترفند، به جانوران بزرگتر از خودش حمله کرده و طعمه را از پای در میاورد.
این حشره سبز رنگ که لذیذترین غذایش مارهای کوچک و بچه مارها است، بعد از شکار، رنگ خون طعمه‌اش را به خود مى‌گیرد.