آخرین خبر/ راه‌حل چین برای ایجاد پله های فرار ساختمان درهنگام آتش سوزی