نگاه/ امام صادق (ع) فرمود : هنگامی که نفرین حضرت نوح قومش را گرفت طوفان پدید آمد و همه غرق در آب گشتند و خود حضرت نوح با قومش که نجات یافتند سوار بر کشتی شدند.ابلیس نزد حضرت نوح (ع) آمد و گفت : تو بر من حقی داری می خواهم آن را جبران کنم.نوح فرمود: به خدا سوگند که تو بر من حقی داشته باشی بخدا سوگند که تو بر من حقی نداری .حال آن حقی که بر من داری چیست؟ ابلیس گفت :بر قوم خود نفرین کردی همه غرق شدند مرا راحت کردی دیگر کسی نیست که او را فریب دهم .حضرت فرمود: با چه چیزی می خواهی این حق را جبران کنی؟ ابلیس گفت: در سه وقت یاد من باش که خیلی نزدیک به انسان هستم تا او را بلغزانم.هنگام غضب ،هنگام قضاوت و هنگامی که با زنی بیگانه در جای خلوت نشسته ای .در بعضی از روایات آمده است پس از این سخن حضرت نوح مدت ها گریه کرد و خطاب از خداوند آمد که سخنان شیطان را گوش کن.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar