ميزان/ محمد هادي هدايت کارشناس علوم قرآني پيرامون بينش سياسي «امام حسين (ع)» گفت: بينش دقيق اجتماعي و سياسي «امام حسين (ع)» همچنين امکان تفکيک موضوعات از يکديگر، شاخه‌اي مهم در رفتار اجتماعي «اهل بيت (ع)» است، بر همين پايه به‌رغم ناخرسندي از عملکرد خليفه‌ها خصوصا عثمان، اما تلاش براي نجات جان مخالفان، تنها به امر پدر و براي پاسداري از کيان برخي ارزش‌هاي جامعه از اهميت بسزايي برخوردار است که نمود آن در عملکرد «امام حسين (ع)» به خوبي خود مشخص بود.

وي به اهميت الگوپذيري از «امام حسين (ع)» اشاره و تاکيد کرد: «امام حسين (ع)» به عنوان يکي از «ائمه معصومين (ع)» بهترين فرد براي الگو قرار گرفتن محسوب مي‌شوند چرا که ويژگي‌هاي خاص اخلاقي ايشان، شيوه و سبک درست زندگي را ارائه مي‌کند و اين همان حلقه مفقوده جامعه و فرهنگ امروز ما است، متاسفانه در پيش گرفتن و ترويج فرهنگ اشتباه جامعه را به حرص و خودخواهي نزديک کرده است.

***سيره رفتاري «امام سوم (ع)»

هدايت پيرامون سيره رفتاري «امام حسين (ع)» بيان کرد: «امام حسين (ع)» در زمان حيات خود به عنوان يکي از کريمان عصر خود محسوب مي‌شدند، افراد متعددي براي دريافت کمک به ايشان مراجعه مي‌کردند. روزي مردي فقير به در خانه «امام حسين (ع)» رفت و، چون براي بيان خواسته خود خجالت مي‌کشيد با زباني شعر گونه نياز و احتياجش به پول را بيان کرد، «امام حسين (ع)» براي برآورد کردن حاجت مرد فقير به خانه رفتند هر آنچه داشتند را در پارچه قرار دادند و از تمام اعضاي خانواده خواستند تا هر چه مي‌توانند به فقيري که به در خانه آن‌ها آمده کمک کنند.

اين کارشناس علوم قرآني در همين راستا ادامه داد: اهالي خانه نيز هرچه داشتند و مي‌توانستند در پارچه قرار دادند، «امام حسين (ع)» پارچه را بستند اين کمک را به نحوي به نيازمند دادند که چشم در چشم نشوند و مرد نيازمند خجالت زده نشود، مرد مستمند با ديدن اين ميزان کمک خجالت‌زده شد و بيان کرد من هرگز فکر نمي‌کردم که اين ميزان کمک به من شود بنابراين نتيجه مي‌گيريم «امام حسين (ع)» فردي با کرامت و بخشش بودند همين امر ايشان را از ساير مردمان هم‌عصر مجزا کرده بود، خيرخواهي و مردم داري از جمله رويکرد‌هاي «امام حسين (ع)» محسوب مي‌شد، ايشان همواره به مستمندان و شيعيان کمک مي‌کردند.

***عزت نفس يکي از ويژگي‌هاي برتر سيدالشهداء

هدايت يکي از ارزشمندترين ويژگي‌هاي شخصيت «امام حسين (ع)» را عزت نفس ايشان دانست و تاکيد کرد: «امام حسين (ع)» عزت نفس بسيار بالايي داشتند و به هيچ وجه زير بار ذلت نرفتند، رويکرد ايشان در زندگي همواره اينگونه بود و هنگامي که مورد ظلم حاکم عصر خود قرار گرفتند حاضر به سازش نشدند و از حقيقت دفاع کردند، ياران اين امام بزرگوار نيز در کنار «امام حسين (ع)» با اين ظلم مبارزه کردند حتي خاندان ايشان نيز در مقابل ظلم ايستادند، حضرت «زينب (س)» در مجلس يزيد با اينکه اسير و در بند بودند، اما با سخنان کوبنده و شفاف خود چهره واقعي حاکم وقت را به مردم نشان دادند.
وي به ولايتمداري «امام حسين (ع)» اشاره و تصريح کرد: «امام حسين (ع)» همواره فردي ولايتمدار بودند ايشان در زمان ولايت «اميرالمومنين (ع)» و «امام حسن مجتبي (ع)» همواره پشت سر آن‌ها حرکت مي‌کردند و هرگز سخن از ولايت خودشان را به ميان نياوردند، اين سيره «امام حسين (ع)» بيانگر توجه جامعه امروز به ولايت و ولايت مداري است، تطبيق ما با ولايت و توجه به بصيرت رويکردي ضروري و ارزشمند محسوب مي‌شود.

***نقش «امام حسين (ع)» در واقعه عاشورا و بقاي دين اسلام

هدايت پيرامون واقعه عاشورا و نقش «امام حسين (ع)» در دفاع از اسلام اظهار کرد: واقعه کربلا زماني براي ظهور و بروز حقيقت اسلام همچنين ظلم، دورويي و پنهان‌کاري دشمنان «امام حسين (ع)» بود. ايشان در کربلا توانستند مظلوميت خودشان و «ائمه معصومين (ع)» را نشان دهند و ظلم و جور حاکم وقت را که از ديد مردم پنهان مانده بود آشکار کنند و در تاريخ ماندگار نمايند.

وي پيرامون چگونگي شرايط به امامت رسيدن «امام حسين (ع)» بيان کرد: با شهادت «امام حسن (ع)» و به امامت رسيدن «امام حسين (ع)»، هم مسئوليت امامت شيعيان به ايشان واگذار شد و هم پايبندي به عهد برادر بزرگوارشان با معاويه، لذا «امام سوم (ع)» به رغم نارضايتي از عملکرد‌هاي معاويه و نيز درخواست‌هاي کوفيان براي مقابله با ستمکاري‌هاي بني اميه، هرگونه قيام و جهادي را به پس از مرگ معاويه موکول نمودند.

***ولايتمداري «امام سوم (ع)»

اين کارشناس علوم قرآني در همين راستا اظهار کرد: «امام حسين (ع)» همواره به پايندي خود به عهد معاويه با بردار بزرگوارشان تاکيد نمودند و اين مهم را به گوش معاويه رساندند. ايشان عملکرد‌هاي معاويه، مروان و بني اميه را زير سئوال مي‌برند، پس از مرگ معاويه و به پايان رسيدن عهد‌هاي پيشين و تداوم رفتار ستمکارانه بني اميه برخي ديگر از ابعاد شخصيتي ويژه «امام حسين (ع)» مجال بروزي عيني يافت.

هدايت رويکرد «امام حسين (ع)» را در واقعه کربلا مورد بررسي قرار داد و خاطرنشان کرد: «امام حسين (ع)» در قيام عاشورا برخي شاخصه‌هاي رفتاري و شخصيتي خود، چون «امر به معروف و نهي از منکر»، طراحي و برنامه ريزي، مديريت اصحاب در قيام و بيش از همه حق طلبي توأم با شجاعت را آشکار ساختند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar