آنا/ دعاي نادعلي يکي از دعا‌هاي زيبا و دلنشيني است که فضيلت‌هاي بسياري را بر آن برشمرده اند. اين دعا مانند شعر است. دعاي نادعلي کبير در کتاب زادالمعاد و دعاي نادعلي صغير در کتاب بحارالانوار آمده است.

نادعلي شامل دو دعاي جداگانه به نام ناد علي صغير و ناد علي کبير مي‌باشد که ماهيت مشابهي دارند و مضمون هر دوي آن‌ها بر نمايان ساختن فضيلت‌هايي از امام اول شيعيان حضرت علي (ع) استوار است.

دعاي ناد علي کبير
دعاي ناد علي کبير با همان مصراع نخست دعاي نادعلي صغير آغاز مي‌شود، اما از نظر بلندي حدود هشت برابر آن است. با اين حال دو دعاي مذکور از نظر مفهوم و ماهيت کاملا شبيه به يکديگر هستند. همچنين دعاي نادعلي کبير برخلاف نسخه‌ي صغير آن از ساختار شعري برخوردار نيست.

بِسمِ الله الرحمن الرحيم

نادِ عَلياً مَظهَرَالعَجائِب تَجِدهُ عَوَناً لَکَ فِي النَوّائِب لي اِليَ اللهِ

حاجَتي وَعَلَيهِ مُعَوَّلي کُلَّما اَمَرتَهُ وَ رَمَيتَ مُنقَضي في ظِللّ اللهِ وَ يُضِلل اللهُ لي اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ

سَيَنجَلي بِعَظَمَتِکَ يا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ يا مُحَمَّدَ بِوَلايَتِکَ يا عَلِيُّ يا عَلِيُّ يا عَلِيُّ اَدرِکني بِحقِّ لُطفِکَ الخَفيَّ اللهِ اَکبَرُ

اَنا مِن شَرِّ اَعدائکَ بَريءٌ اللهُ صَمَدي مِن عِندِکَ مَدَي وَعَلَيکَ مُعتَمِدي بِحقِّ إِياکَ نَعبُدُ وَ إِياکَ نَستَعينُ

يا اَبا لغَيثِ اَغِثني يا اَبَا الَحَسَنَين اَدرِکني يا سَيفَ اللهُ اَدرِکني يابابَ اللهِ اَدرِکني يا حُجَّهَ اللهِ اَدرِکني يا وَلِيَّ اللهِ

اَدرِکني بِحَقَّ لُطفِکَ الخَفيَّ يا قَهّارُ تَقَهَّرتَ بِا لقَهرِ وَ القَهر ُفي قَهرِ قَهرکَ يا قَهارُ يا قاهِرَ العَدُوّ يا واِليَ الوَلِيَّ يا مَظهَرَ العَجائِبِ

يا مُرتَضي عَلِيُّ رَمَيتَ مِن بَغي عَلَيَّ بِسَهمِ اللهِ وَ سَيفِ اللهِ القاتِلِ اُفَوَّضُ اَمري اِليَ اللهِ اِنَّ اللهُ بَصَيرٌ بِالعَبادِ وَ اِلحُکُم اِلهٌ واحِدٌ

لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحيمُ يا غياثَ المُستَغييَنِ يا دَليلَ المُتَحيِّرِينَ يا اَمانَ الخائِفينَ يا مُعينَ المُتَوَکِلينَ يا رَاحِمَ المَساکينَ يا اِلهَ العالَمَينَ

بِرَحمَتِکَ وَ صَلَّي اللهُ عَلي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعين وَ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العالَمينَ.

بخوان علي را که مظهر صفات عجيبه است. تا ياري کننده تو باشد در سختي‌ها، اين بنده پيوسته به خدا نيازمند است؛ و من در امورم به او تکيه کرده ام و امور گذشته و آينده ام را به او وا مي‌گذارم و براي رفع هر ناراحتي تو را مي‌خوانم.

تا مشکل حل و مسائل روشن گردد. قسم به بزرگيت‌اي خدا و به پيامبريت‌اي محمد و به ولايت تو‌اي علي‌اي علي‌اي علي مرا در ياب بحق لطف پنهانت.

الله اکبر و من از شر دشمنانت بيزاري مي‌جويم. خداي بي نياز از سوي تو ياري مي‌شم و بر تو اعتماد دارم به حق اياک نعبد و اياک نستعين.‌اي پدر کمک،‌اي پدر حسنين مرا در ياب،‌اي شمشير خدا‌اي در خدا،‌اي حجت خدا، اي، ولي خدا مرا در ياب.

به حق لطف پنهانت‌اي غالب و غلبه کننده،‌اي دوست خدا،‌اي مظهر صفات عجيب،‌اي علي يقين دارم هرکه بخواهد ظلم نمايد تو به شمشير کشنده او را از پاي در مي‌آوري من تمام امورم را به تو واگذارمي کنم.

بدرستي او بصير بر بندگان است و فرمايد:خداي شما خداي واحد است و غير از او خدايي نيست و بخشنده و مهربان.

مرا در ياب‌اي فرياد رس فرياد خواهان‌اي راهنماي سر گردانان‌اي امان ده‌تر سندگان‌اي ياري دهنده پناه آورندگان‌اي رحم کننده بر فقرا‌اي خدا به رحمتت مرا در ياب و درود فرست بر محمد و ال او و ستايش براي جهانيان است و بس)).

خواص دعاي ناد علي کبير
دعاي نادعلي کبير موارد مختلفي را در بر مي‌گيرد که شامل رفع نياز‌هاي مادي، به تسخير در آوردن افراد مختلف، برآورده شدن حاجت‌هاي گوناگون و برطرف ساختن نياز‌هاي عاطفي و مصون ماندن از آسيب‌هاي احتمالي حيوانات مي‌شود.

چگونگي ختم دعا نادعلي کبير
اين دعا براي موارد مختلفي مي‌باشد که ختم کردن دعاي نادعلي کبير براي هر موردي به شيوه‌اي متفاوت امکان‌پذير است که در مطلب زير به اين مورد‌ها اشاره شده است.

۱-کسي که حاجتي دارد اگر نادعلي را به نيت آن حاجت بخواند حاجتش برآورده مي‌شود.

۲-کسي که مي‌خواهد شخص بزرگي دوستدار او شود، اگر نادعلي را سه مرتبه بخواند و بر خودش بدمد بعد نزد آن شخص بزرگ برود، آن شخص بزرگ، دوستدارش مي‌شود.

۳-کسي که فرزند مي‌خواهد اگر نادعلي را به نيت فرزند بخواند، صاحب فرزند مي‌شود.

۴-اگر نادعلي را همراه خود داشته باشد از شر محفوظ مي‌ماند.

۵-کسي که به دنبال مال دنياست اگر ۹ مرتبه نادعلي را بخواند غني مي‌شود.

۶-اگر نزد بزرگي يا اميري ميرويد، روزي سه مرتبه دعاي ناد علي را بخوانيد و بر جميع اعضاي خود بِدَميد؛ محب ومخلص تو مي‌شود.

۷-اگر کسي را مهمي پيش آيد دعا‌ي نادعلي را هفت نوبت بخواند به نيت آن مهم، البته برآورده شود.

۸-اگر خواهي شخصي را به تسلط خود درآوريد در شب جمعه چهارده مرتبه به اسم او بخوانيد و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل او بفرستيد، البته بر او مسلط مي‌شويد و هرچه گوييد از سخن و صلاح شما بدر نرود.

۹-اگر جهت اداي قرض، ۲۲ مرتبه در پانزده روز دعاي نادعلي را بخوانيد، قرضش ادا شود.

۱۰-اگر زني دير زايد پنج نوبت بر آب بخواند و بخورد آن زن زود زايمان کند.

۱۱-کسي که مي‌خواهد از شر حيوانات و جن و انس محفوظ باشد؛ ضمناً مطابق حديثي؛ کسي که دچار سحر و جادو شده است، اگر ۱۰۰ آيۀ قرآن را از روي عقيده بخواند هر سحر و جادويي که باشد باطل مي‌شود.

دعاي نادعلي صغير
دعاي نادعلي صغير ساختاري موزون دارد و به شکل يک شعر سروده شده است. البته اين شعر بسيار کوتاه بوده و تنها چهار مصراع جداگانه را در بر مي‌گيرد که در ترکيب با يکديگر دو بيت پيوسته را تشکيل مي‌دهند.

متن کامل اين دعاي چهار بيتي نيز به اين ترتيب است: «نادِ عَلياً مَظهَرَ العَجائِب / تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِي النَوّائِب / کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَينجَلي بِعَظَمَتِکَ / يا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ يا مُحَمَّدَ بِوَلايتِکَ / ياعَلِي يا عَلِي يا عَلِي» البته کلمات «يا علي» که در پايان اين دعا آمده است جزيي از چهار بيت مذکور به شمار نمي‌رود و تنها براي تکميل اين دعا آورده شده است. هر چند که دعاي مذکر به اين صورت نيز خوانده مي‌شود: نادِ عَلياً مَظهَرَ العَجائِب / تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِي النَوّائِب / کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَينجَلي / بِوَلايتِکَ ياعَلِي يا عَلِي يا عَلِي.

ترجمه دعاي نادعلي صغير
((به نام خداوند بخشنده مهربان/بخوان علي (ع) را که مظهر عجائب است/مي يابي او را ياور در مشکلات/تمام هم و غم هايم اميد دارم که بزودي برطرف شود/قسم به بزرگيت‌اي خدا قسم به نبوتت‌اي محمد (ص) و قسم به ولايتت‌اي علي و‌اي علي و‌اي علي)).

به هر حال خواص دعاي نادعلي در برخي روايات بيشتر از ۷۰۰ مورد عنوان شده است. مواردي که از امور عاطفي تا رويارويي با دشواري‌ها و کج مداري‌هاي معمول زندگي را در بر مي‌گيرد. در واقع کساني که به خواص دعاي نادعلي اعتقاد دارند مي‌توانند از آن براي گرفتن حاجت در اموري مثل ازدواج، بيماري، خوشبختي و هر گونه مشکل و گرفتاري رايج استفاده کنند.

چگونگي ختم دعاي ناد صغير
براي بهره‌مندي از تاثير خواص دعاي نادعلي بايد آن را به شيوه‌اي خاص ختم کرد که در ادامه‌ي متن پيش رو مي‌توانيد با نحوه‌ي مناسب ختم دعاي نادعلي صغير براي گرفتن حاجت‌هاي مختلف آشنا شويد.

۱-براي کسب عزت اين دعا بايد روزي ده بار خوانده شود.

۲-براي رفع گرفتاري‌هاي مهم بايد اين دعا هزار بار خوانده شود.

۳-براي فتح ابواب و اقبال اين دعا بايد هر روز پنجاه بار خوانده شود.

۴-اگر کسي زهر خورده باشد بايد اين دعا را با مشک و زعفران روي يک کاسه‌ي چيني بنويسند و بيست و يک بار بخوانند و به خورد او بدهند تا بلکه شفا يابد.

۵-جهت نرمي دل دشمن اين دعا بايد به مدت شش روز و هر روز صد بار خوانده شود.

۶-بيماران لاعلاج مي‌توانند اين دعا را هجده بار بر آب باران بخوانند و سپس آن را تا ته سر بکشند تا بلکه فرجي حاصل شود.

۷-جهت فاتح شدن در جنگ اين دعا بايد هر روز چهل بار خوانده شود.

۸-براي رفع تهمت اين دعا بايد صبح و شب چهل بار خوانده شود تا تهمت رفع گردد.

۸-به منظور خلاصي از حبس اين دعا بايد به مدت هفت روز و هر روز شانزده بار خوانده شود.

۹-براي کشف اسرار و دولت اين دعا بايد هر روز ۱۶ خوانده شود.

۱۰-به منظور قتل و دفع خصم اين دعا بايد به مدت ۸روز و هر روز براي ۱۸ بار خوانده شود و به سمت او دميده شود.

۱۱-به منظور پيروزي بر دشمنان اين دعا بايد هر روز ۱۷ بار خوانده شود و براي عقدالسان هم روزي هجده بار ختم گردد.

۱۲-براي بغض بين دو ظالم اين دعا بايد روزي بيست بار خوانده شود.

۱۳-براي به در شدن خصم اين دعا بايد روزي سي بار خوانده شود.

۱۴-جهت رفع اختلاف ميان يک جمع اين دعا بايد روزي سي بار خوانده شود.

۱۵-براي کسب آگاهي از زمان نماز صبح اين دعا بايد هفده بار خوانده شود.

۱۶-اگر کسي از دشمن بترسد و روزي بيست و هفت بار اين دعا را بخواند دشمن پراکنده و مقهور او خواهد شد.

۱۷-به منظور يافتن قوت قلب اين دعا بايد روزي بيست و پنج بار خوانده شود.

۱۸-جهت دفع مکر و حيله و طغيان کردن خصم اين دعا بايد روزي صد بار خوانده شود.

۱۹-اگر فردي در جمعي گرفتار شده باشد بايد هفت بار اين دعا را بخواند و بر آنان بدمد تا ضرري از آن‌ها به او نرسد.

۲۰-اگر فردي که سحر يا جادو شده است اين دعا را بر آب چاه بخواند و با آن غسل کند و مقداري هم از آن بخورد تمام سحر و جادو‌هاي او باطل مي‌شود.

۲۱-براي مهمات بايد هر روز اين دعا را سي و چهار بار خواند و به منظور رفع چشم زخم نيز بايد آن را به مدت سه روز هر روز بيست بار ختم کرد.

۲۲-به جهت ملاقات با رسول اکرم در خواب و رويا اين دعا بايد هر شب هفت بار خوانده شود تا بلکه اين امکان فراهم گردد.

۲۳-به منظور رفع حاجت و قبول ملوک اين دعا بايد به مدت شش روز و هر روز براي صد بار خوانده شود.

۲۴-جهت مقهور ساختن دشمنان اين دعا بايد روزي صد بار خوانده شود.

۲۵-به منظور هلاک شدن دشمنان و ظالمان اين دعا بايد روز چهارشنبه هنگام طلوع آفتاب براي چهل و يک بار خوانده شده و سپس به سمت خانه دشمن دميده شود.

۲۶-کسي که مورد خشم واقع شده است بايد اين دعا را براي هفتاد و يک بار برابر خشم کننده و سه بار هم به صورت آهسته بخواند و آرام بر خود بدمد تا بلکه بلا رفع گردد.

۲۷-اين دعا بايد سه بار آهسته در گوش سفير خوانده شود تا رسالت او مورد قبول واقع گردد.

۲۸-اين دعا بايد در اول وقت روز جمعه دوازده بار خوانده شود تا مقبول القول گردد.

۲۹-به منظور غني شدن هر صبح اين دعا بايد دوازده بار خوانده شود.

۳۰-براي کثرت دولت اين دعا بايد هر روز سي و يک بار خوانده شود.

خواندن دعاي نادعلي از نظر مراجع تقليد
به اعتقاد مراجع معظم تقليد، خواندن دعا‌هايي که اعتبار سند آن‌ها معلوم نيست، به اميد ثواب، نه به قصد ورود اشکال ندارد. يعني به اميد ثواب خوانده شود، نه به اين قصد که از معصوم (ع) وارد شده است.

نکته ديگر آن است که در عبادات، آنچه در مرحله اول حائز اهميت است، استناد آن به يکي از منابع معتبر مي‌باشد، اما در خصوص ادعيه، بر اساس روايات وارده از معصومان، ايرادي ندارد که هر فردي با انشاء خود و به شرط عدم تعارض با آموزه‌هاي اسلامي، با پروردگار مناجات و راز و نياز کند.

‌نمي‌توان اصل کلي را ناديده گرفت که اگر شخصي با خواندن دعا و يا پرداخت نذري به حاجت خويش رسيد، ديگران نيز آن دعا را مانند دعايي مأثور و منقول از امامان (ع) دانسته و آن را به مجموعه دعا‌ها و اعمال موجود اضافه کنند.

اين دعا معمولا براي رفع حاجت‌هاي مختلف خوانده مي‌شود و ادعا شده است که در حل مشکلات فراواني موثر خواهد بود و کساني که معتقد به تاثيرگذاري اين دعا هستند الگوي خاصي را براي خواندن آن ذکر مي‌کنند. به اين معني که براي بهره‌مندي از دعاي مذکور حاجت‌مندان بايد آن را به شيوه‌ي خاصي ختم کنند. شيوه‌اي که در ادامه‌ي متن پيش رو به آن اشاره خواهد شد.

خواص دعاي نادعلي کبير هم کم و بيش به خواص دعاي نادعلي صغير شباهت دارد و مانند آن به شيوه‌هاي متفاوتي تلاوت و ختم مي‌شود. شيوه‌هايي که هر کدام از آن‌ها خاصيت ويژه‌اي را نمايان مي‌سازند و آثار متفاوتي را هم به همراه خواهند داشت. در ادامه‌ي مطلب پيش رو به تعدادي از اين ختم‌ها اشاره خواهيم نمود. اما پيش از آن بد نيست توضيحاتي در مورد نسخه‌ي کبير دعاي نادعلي ارائه گردد.

نتيجه گيري
خواص دعاي نادعلي موارد مختلفي را در بر مي‌گيرد که شامل رفع نياز‌هاي مادي، به تسخير در آوردن افراد مختلف، برآورده شدن حاجت‌هاي گوناگون و برطرف ساختن نياز‌هاي عاطفي مي‌شود.

همچنين موارد ماورالطبيعه‌اي نظير مصون ماندن از آسيب‌هاي احتمالي حيوانات و اجنه نيزرجزو عنوان خواص دعاي نادعلي مي‌باشد. البته شيوه‌ي ختم براي هر مورد متفاوت است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar