راسخون/ هفتم مهرماه به نام «آتش نشاني و ايمني» نامگذاري شده است. در واقع اين روز بهانه اي است تا به گراميداشت انسان هايي بپردازيم که از جان و آسايش خود در راه حفظ جان و آسايش ما مي گذرند تا بتوانيم در امنيت زندگي کنم. اميد است گراميداشت روز آتش نشان بهانه اي باشد براي تجليل از آنان که در ميان شعله هاي آتش، پيام آور ايستادن و سرخ زيستن هستند. ايمني را مصونيت در برابر آسيب هاي ناشي از حوادث، اعم از طبيعي و غيرطبيعي معنا کرده اند. از آن جايي که نمي توان به ايمني به صورت صد در صد دست يافت، کارشناسان معمولاً از اصلاحاتي نظير «ارتقاء و ايمني» و «سطح پيشرفت ايمني» استفاده مي کنند. سطح پيشرفت ايمني رابطه تنگاتنگي با توسعه دارد، لذا در کشورهاي پيشرفته، يکي از اهداف دولت ها، حداکثر کردن سطح پوشش ايمني براي دست يابي به حداکثر توسعه است. هدف از نامگذاري اين روز به عنوان روز ملي ايمني و آتش نشاني، تبديل ايمني در کشور به يک فرهنگ ميباشد. در کشور ما بيش از ۱۶۰ سال از تأسيس اولين ايستگاه آتش نشاني در شهر تبريز به سال ۱۲۲۱ شمسي و نزديک به هشتاد سال از تأسيس آتش نشاني پايتخت مي گذرد. پس از انقلاب اسلامي، با انحلال سازمان دفاع غير نظامي، فلسفه وجودي آتش نشاني هاي کشور توسط بندهاي ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري تعريف گشت و از همين رو سازمان هاي آتش نشاني زير مجموعه شهرداري ها قلمداد مي شوند. بر اساس اين قانون شهرداري ها ملزم هستند، براي حفظ شهرها از خطر سيل و حريق و ديگر مخاطرات تدابير مؤثري اتخاذ نمايند.

در روز 7 مهر 1359 وقتي که دشمن بعثي به پالايشگاه آبادان حمله هوايي کرد، آتش نشانان منطقه و شهر هاي اطراف براي مهار آتش به پالايشگاه رفتند که در حين عمليات خاموش کردن آتش مجدداً هواپيماهاي دشمن اقدام به بمباران پالايشگاه مي کنند که منجر به شهادت تعداد زيادي از آتش نشانان مي شود. طرح تعيين روز آتش نشاني و ايمني در سال 1379 توسط ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني کشور پيشنهاد و توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي کشور تائيد شد. اين روز با هدف ترويج ايمني و پيشگيري از حوادث در سطح کشور هم چنين يادآوري حماسه آفريني ها و از خود گذشتگي هاي آتش نشانان ميهن اسلامي در عرصه دفاع مقدس نامگذاري شده است. ايجاد زمينه هاي مناسب براي آموزش همگاني مردم در جهت پيشگيري از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمايه هاي ملي نيز از ديگر اهداف نامگذاري اين روز است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar