حوزه/ سرش را بالا گرفت و با تعجب دوروبرش را نگاه کرد. هنوز نمی‌دانست کجا آمده است. تا به حال این همه آدم را یک‌جا ندیده بود. بوی تند عطر و ادکلن تمام وجودش را پر کرده بود. ناگهان صدایی شنید: «عروس اومد. عروس اومد.» و به دنبال آن صدای سوت و کف‌زدن آدم‌ها بلند شد و دستی او را به سمت بالا پرتاب کرد. حالا از آن بالا بهتر می‌توانست دوروبرش را نگاه کند. با هیجان مشغول تماشای آدم‌ها بود که حس کرد به سمت پایین کشیده می‌شود.
درست در لحظه‌ای که روی زمین نشست، چیزی بلند و نوک‌تیز توی تنش فرورفت. نقل سفید آهی کشید و گفت: «کاش پایان زندگی‌ام به جای خردشدن زیر پاشنه‌ی یک کفش، زیر دندان‌های دختری بود که از شادی لبخند می‌زد!»

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar