آخرین خبر/ هر حیوان که از دور دیدی و ندانستی سگ و گرگ است یا آهو، ببین رو به سمت مرغزار و سبزینه است یا لاشه و استخوان؟! آدمی را نیز چون نشناسی، ببین به کدام سوی می‌رود؟...

 مجالس سبعه  مولوی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar