یکی بود/ اصول زندگی امام صادق (ع)
از امام صادق (ع) پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟ 
فرمودند: چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم.
2- دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم.
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش کردم.
4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar