آخرین خبر/ زندگی عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است.

عمر کردن کاری است که از همه حیوانات بر می آید.

اما رشد کردن هدف والای انسان است

که عده معدودی می توانند ادعایش را داشته باشند.

جرج برنارد شاو

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar