بیتوته/ مکان نمازگزار به معنای جایی که نمازگزار در آن نماز می خواند. مکان نمازخواندن شرایطی دارد و در هر مکانی نمی توانید نماز را به جا بیاورید.
خواندن نماز آداب و شرایطی دارد، که یکی از آن ها مکانی است که نماز گزار در آن نماز به جا می آورد. خواندن نماز در هر مکانی جایز نیست و مکان خواندن نماز، شرایطی دارد که به آن ها اشاره می کنیم.


شرایط مکان نمازگزار:
• مکان نمازگزار باید پاک و خشک باشد. اما اگر خشک بود و نجس بود موردی ندارد. اما مکانی که پیشانی را قرار می دهید، نجس بود، حتی اگر خشک باشد نماز باطل است.


• مکان نماز گزار باید مباح باشد، یعنی غصبی نباشد.


• مکانی که نماز به جا می آورید نباید سقف کوتاه و یا طول و عرض آن کم باشد که نتوانید به راحتی در آن قیام و یا رکوع و سجود انجام بدهید.


• مکان نمازگزار باید مانع از حرکت های زیاد باشد، به صورتی که مانع از انجام رکوع و سجود شود. نماز را داخل اتومبیل نخوانید، باید اتومبیل بایستد و بعد نماز خوانده شود. اما در شرایطی که داخل کشتی، قطار و یا هواپیما هستید و امکان توقف نیست و تا رسیدن به مقصد نماز قضا می شود، می توانید در آنجا نماز بخوانید اما نباید زیاد حرکت کند که نتوانید رکوع و سجود را انجام بدهی و زمانی که حرکت آن زیاد نیست و جهت قبله تغییر نمی کند نماز را به جا بیاورید.

• مکانی نماز بخوانید که بتوانید نماز را در آن کامل کنید و آن را تمام بخوانید. مثلا در مکانی که باران، باد و حتی آفتاب خیلی شدید و ... است، نماز به جا نیاورید.

• مکانی که برای خواندن نماز انتخاب می کنید باید بنابراحتیاط واجب مرد جلوتر از زن بایستد و یا حداقل محل سجده زن برابر با جای قرار گرفتن زانوی مرد در هنگام سجده رفتن باشد.

• مکان قرار دادن پیشانی باید از جای زانوها 4 انگشت بسته بلندتر یا پست تر نباشد.

• از مکان هایی نباشد که توقف در آن حرام است.

• مسطح باشد.

• مکان نمازگزار نباید از جاهایی باشد که توقف در آن حرام است مانند جایی که جان انسان در خطر جدی است همچنین به گونه ای نباشد که ایستادن یا نشستن روی آن حرام است مانند سجاده یا فرشی که نام خدا یا آیات قرآنی به‌گونه‌ای بر آن نقش بسته است که ایستادن روی آن هتک حرمت تلقی می شود.

• جلوتر از قبر پیغمبر (ص) و امام (ع) نایستد. نمازگزار باید در هنگام نماز جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام (ع) نایستد، ولی مساوی قبر اشکال ندارد.

اگر شرط های بالا رعایت نشود، نماز باطل می شود.

مکان های مستحب برای خواندن نماز
در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند و مساجدی که نماز خواندن در آن‌ها مستحب است به ترتیب اهمیت عبارتند از:

– مسجد الحرام

– مسجد النبی

– مسجد کوفه

– مسجد بیت المقدس

– حرم امامان و امامزادگان

– مسجد جامع هر شهر

– مسجد محله

– مسجد بازار

مکان های مکروه برای نماز خواندن:
نماز خواندن در چند جا مکروه است که بعضی از آنها را بیان کرده ایم :

– حمام

– در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.

– در جایی که عکس باشد؛ اگر چه رو به روی نمازگزار باشد.

– مقابل عکس و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند.

– روی قبر، بین دو قبر و در قبرستان.

– در جاده و خیابان و کوچه که برای عابران زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام است، ولی نماز باطل نیست.

مسائلی برای مکان نماز خواندن:
• کسى که در ملک غصبى نماز مى خواند، اگر چه روى فرش و تخت و مانند اینها باشد، نمازش باطل است. ولى نماز خواندن در زیر سقف غصبى و خیمه غصبى، مانعى ندارد.

• اگر در جایى که نمى دانید غصبى است، نماز بخوانید و بعد از نماز بفهمید، یا در جایى که غصبى بودن آن را فراموش کرده، نماز بخوانید، و بعد از نماز یادتان بیاید، نمازتان صحیح است. مگر آنکه خودتان غصب کرده باشد، که در این صورت به احتیاط واجب، نمازتان باطل است.

• تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است، مگر آنکه بنا داشته باشند که آن بدهکاری ها را بدهند.

• اگر کسى که در مسجد نشسته، شخص دیگرى جاى او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگرى بخواند.

• نماز خواندن در پارک ها و غیر آن اشکال ندارد، و به صرف احتمال غصب و این که مالکیت زمین های پارک ها مشخص نیست توجهی نمی شود.

• اگر صاحب ملک به زبان، اجازه ی نماز خواندن بدهد و انسان بداند‏‎ ‎‏که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان‏‎ ‎‏یقین کند که قلباً راضی است نماز صحیح است.‏

• نماز خواندن بر سجاده‌ هایی که شکل هایی روی آن رسم شده و یا بر مهری که دارای نقش است فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر به گونه‌ ای باشد که بهانه به دست کسانی دهد که تهمت به شیعه می زنند، تولید آن و نماز خواندن بر آن جایز نیست، و همچنین اگر موجب حواس پرتی و از بین رفتن حضور قلب در نماز شود کراهت دارد.

• کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد،‏‎ ‎‏بدون اجازه ی شریکش نمی تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند.‏

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar