آخرین خبر/ دل فاطمه غوغاست

چشای علی دریاست

سر حسین و حسن

روی دامن طاهاست

صدا میاد از دو لب های پیغمبر

خدا برسه به داد دل حیدر

من برم در خونت آتیش می گیره

من برم یکی پس این در می میره

دو عالم زیر دینِ

امیر ثقلینه

وصیت آخرش

برای حسنینه

آماده ی روزگار خزون باشید

مراقب حال مادرتون باشید

بعد من ، فاطمه از عالم سیر میشه

بعد من ، دو سه روزه زهرا پیر میشه

صدا میاد از دو لب های پیغمبر

خدا برسه به داد دل حیدر

من برم در خونت آتیش می گیره

من برم یکی پس این در می میره

بیا فاطمه جونم

برات روضه بخونم

دم سفره از غمِ

حسینم پریشونم

حسین چقدر از غم تو زدم ناله

قرار من و تو بین یه گوداله

همه رسولا میشن مدیونت

زنده می کنی منو با خونت

صدا میاد از دو لب های پیغمبر

خدا برسه به داد دل حیدر

من برم در خونت آتیش می گیره

من برم یکی پس این در می میره

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar