آخرین خبر/  اسلام، دین عقل است نه عاطفه . عظمت زن حق الله است. دین در عین حال که مهر و صفا و وفا دارد، عاطفه را فرع قرار می دهد، و  عقل را اصل قرار می دهد. دین، دین عاطفه نیست؛ دین عقل است. لذا در بخش های جزایی و حقوقی، کیفری و مانند آن می فرماید:
اگر زنی یا مردی از نظر دامن آلوده بود، باید حدّ جاری بشود؛ شما در هنگام اجرای حدّ حضور داشته باشید، آنجا جای مهر و عاطفه نیست، آن عاطفه، عاطفه کاذب است. اگر کسی تبهکاری کرد، و در اثر تباهی اش دارد حدّ می خورد؛ شما دلسوزی نکنید. این دلسوزی،   دلسوزی کاذب   است، نه دلسوزی صادق!
می دانید هر چیز یک صادقی دارد، یک کاذبی؛ ولی کارشناس آن فن باید تشخیص بدهد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar