آخرین خبر/ «کباب پخته نگردد، مگر به گردیدن» : تقریبا" هیچ کجای دنیا نیست که کباب نداشته باشد، هر کجا که گوشتی باشد و آتشی ، کباب شکل می‌گیرد اما در زمینه کباب یکی از متخصص‌ترین مردمان جهان ایرانی هستند

کباب‌های خاص ایرانی‌ها از کوبیده و برگ گرفته تا چنجه و جوجه شهرت و محبوبیتی جهانی دارند.

ایرانی‌ها رازهای زیادی در پختن انواع کباب دارند ، از به عمل آوردن کباب گرفته تا خواباندن آن در پیاز و سایر افزودنی‌های مچاز

اما پختن کباب هم رازهای خاص خودش را دارد تا نه کباب خام بماند و نه بسوزد و به اصطاح مغز پخت شود

یکی از این رازها گذاشتن کباب روی آتش ملایم و مدام چرخاندن آن است تا دو طرف آن در معرض آتش قرار بگیرد

از همین کار برای ساختن یک ضرب المثل استفاده شده است.

این ضرب المثل می‌گوید سفر و گردش در جهان است که باعث می‌شود که یک نفر خام و بی تجربه ، به تجربه و پختگی برسد

شما را یاد یک ضرب المثل دیگر نمی‌اندازد؟بله ! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی...
به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar