به روز بودن در ثانیه ها

شعار آخرین‌خبر برای مخاطبانش این است: "در کوتاه‌ترین زمان به‌ روزترین باشید". ما میخواهیم این هدف را در تمام لحظه‌ها به واقعیت تبدیل کنیم. اینجا همه در کنار هم و در جایگاه‌های مختلف همانند اعضای یک خانواده به هم کمک می‌کنیم تا به تک تک اهدافمان برسیم

فرصت های همکاری

چرا در آخرین خبر هستیم؟

کار تیمی

انعطاف کاری

خلاقیت

هدفمندی

آخرین خبر و خانواده ما

همکاران ما ، دوستان و اعضای خانواده ما هستند. اینجا هر روز اتفاقات جالبی می افتد که این ماجراها را می توانید در صفحه ایسنتاگرام ما دنبال کنید.

Akharinkhabar.Workplace@

اهداف کاری به روز
استفاده از تجارب همکاران
فرصت اثبات توانایی ها
محیط کاری پویا و به روز

مشاهده لیست موقعیت های شغلی آخرین خبر

فرصت‌های همکاری