بهداشت نيوز/ اين قارچ سم آماتوکسين و فالوتوکسين داشته و «آلفا آمينيتين» موجود در آن بسيار سريع کبد و کليه را تخريب کرده و بيمار تنها با پيوند کبد و بعضاً کليه قادر به ادامه حيات خواهد بود. نام علمي قارچي که تاکنون جان ۱۰ هم وطن‌مان را گرفته، Amanita Virusa است که در اروپا به «فرشته تباهي» / destroying angel شهرت دارد. همان‌طوري که در تصاوير زير مشاهده مي‌کنيد اين نوع قارچ چتري بسيار شبيه قارچ خوراکي بوده و ستاد مرکزي اطلاع‌رساني داروها و سموم سازمان غذا و دارو آن را عامل مسموميت‌هاي اخير در ايران که تاکنون منجر به مرگ ۱۰ نفر شده ؛ دانسته است. اين قارچ سم آماتوکسين و فالوتوکسين داشته و «آلفا آمينيتين» موجود در آن بسيار سريع کبد و کليه را تخريب کرده و بيمار تنها با پيوند کبد و بعضاً کليه قادر به ادامه حيات خواهد بود. به دليل کلاهک سفيدرنگ، شبيه قارچ خوراکي است و تشخيص آن براي انسان معمولي دشوار است. به گفته کارشناسان بهتر است از دست زدن به آن نيز پرهيز شود.