آخرين خبر/ عيسي کلانتري در واکنش به برخي اظهار نظرها مبني بر اين که نفت تا ۴۰ سال آينده و آب تا ۵۰ سال ديگر در ايران تمام مي‌شود، به ايلنا گفت: وضعيت آب کشور از آن چه گفته مي‌شود، بسيار بدتر است. با توجه به تغيير اقليم و کاهش بارش‌ها مطمئنا ما با مشکلات بسياري مواجه خواهيم شد. بر اساس آمارها بارندگي در سال گذشته ۲۵ درصد کاهش پيدا کرده و به زير ۲۰۰ ميليمتر مکعب رسيده است. معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به کمبود آب شديد در کشور خاطرنشان کرد: اگر چه ميانگين بارش کاهش پيدا کرده و با تغييرات اقليم مواجه هستيم اما متاسفانه در مقابل مصرف آب روز به‌ روز بيشتر مي‌شود. آب مانند نفت نيست که با توجه به نياز مصرف شود و به اندازه نياز و فروش بازار برداشت شود. وي ادامه داد: آب از حد نياز ما کمتر است اما نفت بيشتر از حد نياز ماست. اگر بيشتر هم توليد شود، بازار از ما خريداري نمي‌کند، از همين رو برداشت و استخراج نفت بر اساس نياز است؛ چرا که نمي‌توانيم آن را بفروشيم و بازار خريد وجود ندارند. کلانتري با بيان اين که بازار تقاضاي نفت ميزان عرضه آن را به تعادل مي‌رساند، گفت: متاسفانه در خصوص آب اين گونه نيست و هر چه داشته باشيم مي‌خواهيم مصرف کنيم و نياز ما بيشتر از آبي است که وجود دارد. من معتقدم دکتر کردواني بسيار بسيار خوشبينانه درباره اتمام آب تا ۵۰ سال آينده صحبت کرده است و ما خيلي زودتر از اين زمان با بي‌آبي مواجه مي‌شويم.