ديار آفتاب/ ساعتي قبل حقوق مردادماه کارگران شرکت هپکو نيز واريز شد و بعد از مدت ها وضعيت پرداخت حقوق اين شرکت به روز شد.

ساعتي قبل حقوق مردادماه کارگران شرکت هپکو نيز واريز شد و بعد از مدت ها وضعيت پرداخت حقوق اين شرکت به روز شد.
همچنين ۲۹ مرداد ماه نيز  دو ماه حقوق معوق خرداد و تير ماه کارگران شرکت هپکو با اعتبار تأمين شده از سوي سازمان تدمين اجتماعي(سهامدار عمده) پرداخت شده بود.
طي روزهاي اخير با استقرار سازمان تأمين اجتماعي بعنوان سهامدار عمده، تغييراتي در تيم مديريتي شرکت هپکو صورت گرفته است.
بر اساس مصوبه‌ي هيات وزيران ۵۵ درصد از سهام مالکيتي دولت در شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار ميليارد تومان از ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي به همراه بخشي از سهام دولت در ۸ شرکت ديگر به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است.


همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان مرکزي را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر استان مرکزي در تلگرام :
http://t.me/joinchat/AAAAAEIBAERz9lL-KoaHAg
آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today