نماد آخرین خبر

هدیه یک میلیونی دولت به سالمندان ۹۰ ساله

منبع
برترين ها
بروزرسانی
هدیه یک میلیونی دولت به سالمندان ۹۰ ساله

برترين ها/ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در توئيتي از واريز مبلغ يک ميليون تومان براي سه هزار و ۳۵۹ سالمند بالاي ۹۰ سال خبر داد.

محمد شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در توئيتي از واريز مبلغ يک ميليون تومان براي سه هزار و ۳۵۹ سالمند بالاي ۹۰ سال خبر داد.
وي در توئيتي از واريز مبلغ يک ميليون تومان براي سه هزار و ۳۵۹ سالمند بالاي ۹۰ سال خبر داد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين توئيت گفت: «در هفته سالمندان به پاس قدرشناسي 3 هزار و 359 خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي که باوجود محدوديت مالي، از سالمندان بالاي ۹۰ سال بهزيستي، در خانواده تکريم و مراقبت مي کنند، يک ميليون تومان به حساب آنها واريز شد.